Om kampanjen

Vi behöver den finländska skogen och skogsbruket för att nå klimatmålen och rädda klimatet. Skogen binder kol, producerar syre och ger ett stabilt mikroklimat lokalt. Det här gör skogen till en superkraft som bromsar klimatförändringen. Dessutom ger det hållbara skogsbruket och skogen välfärd till hela Finland. 

Sedan 1980-talet har de finländska skogarnas tillväxt varit större än uttaget. Under de senaste 50 åren har skogens årliga tillväxt till och med fördubblats. Detta är ett resultat av god skogsvård och en systematisk skogsskötsel, utbildning och rådgivning, med fokus på att skogen ska växa mer än den avverkas.

Inför riksdagsvalet och EU-valet våren 2019 lyfter SLC fram sex orsaker att satsa på finländskt skogsbruk. 

SLC vill med faktabaserad information upplysa både kandidater och väljare om varför Finland behöver fortsätta bruka och sköta skogen på basis av kunskap, fakta och världens äldsta skogslag i ryggmärgen.  

Läs mer på denna kampanjsida om varför vi ska satsa på det finländska skogsbruket även i framtiden.

Här kan du bekanta dig med SLC:s riksdagsvalsprogram och vilka frågor vi tycker att nästa riksdag och regering måste ta sig an.