Valdebatter

SLC - Skogsvalet Valdebatt Annons Lf 168X120 Final

Inför valet ordnar SLC-organisationen flera skogsrelaterade valdebatter. Kom och känn riksdagsvalskandidater från olika partier på pulsen! Valdebatterna leds av SLC:s nya skogsombudsman Anders Portin och till debatterna inbjuds kandidater från olika partier.

VALDEBATT 4.4 I NYLAND

I Nyland ordnar SLC valdebatt i samarbete med SLC Nyland och Skogsvårdsföreningen Skogsreviret torsdagen den 4 april kl. 13.30-15 på Söderkulla gård i Sibbo (Söderkullavägen 701, 01150 Söderkulla).

Med tanke på kafferservering ber vi om förhandsansmälan. Anmäl dig här (Lyyti) eller per telefon till SLC Nyland, tfn 09 601 588.


VALDEBATT 8.4 I ÖSTERBOTTEN

I Österbotten ordnar SLC valdebatt i samarbete med Skogsvårdsföreningen Österbotten och ÖSP måndagen den 8.4 kl. 15-17 på Yrkesakademin i Vasa (Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa). 

Med tanke på kafferservering ber vi om förhandsansmälan. Anmäl dig här (Lyyti) eller per telefon till ÖSP, tfn 06 318 9200.

Har du frågor?